De werkelijke betekenis van Pasen – Senitas Trainingen
Behoud je klanten met HydraFacial
9 april 2020
Hoe kan HydraFacial je klanttevredenheid verhogen?
14 april 2020

De werkelijke betekenis van Pasen

Paaseitjes, kuikentjes, konijntjes, paasklokken en op zoek naar zoetigheden in de tuin. Dat is waar we vandaag aan denken wanneer we spreken van Pasen. Maar door de eeuwen heen is dit feest langzaam maar zeker van een bijbels feest volledig omgedraaid naar een economisch, menselijk gestuurd feest.

Maar de werkelijke betekenis van Pasen is vandaag de dag eens zo belangrijk om te beseffen dan anders. Terwijl de wereld in de grip wordt gehouden door angst van het COVID-19 virus kunnen we nu niet naar onze families om de kinderen leuke dingen te laten rapen in de tuin, we kunnen niet gezellig samenkomen en bijpraten over een lekker stukje taart, koffie of andere zoetigheden.

Het lijkt dus dat dit Pasen voor velen nutteloos is. Maar juist het tegendeel, de werkelijke betekenis van Pasen heeft voor het eerst in eeuwen weer een belangrijke impact in onze levens.

De werkelijke betekenis van Pasen heeft voor het eerst in eeuwen weer een belangrijke impact in onze levens.

Het woord Pasen komt van Pesach en is een feest wat de Israëlieten al geruim 3.200 jaar vieren. Hun eerste Pesach wat je in het Engels kan vertalen naar Passover werd door God opgelegd op de avond waarin de engel des doods over het land Egypte kwam, de avond voordat het volk Egypte mocht verlaten.

Na decennia van slavernij stuurde God Mozes naar de farao met de opdracht om Zijn volk vrij te laten. De farao echter verzette zich en verhoogde de werkdruk, terwijl God door de hand van Mozes plagen over Egypte stuurde. Sprinkhanen en vuur waren slechts 2 van de 10 plagen die over de Egyptenaren kwamen, dewelke wij ook de laatste jaren zagen terugkomen in onze wereld. 

De farao echter verhardde zijn hart na iedere plaag weer, verhoogde de werkdruk en liet zijn hoofdmannen erop los slaan met zwepen. God wou Zijn volk laten gaan, maar farao liet ze niet vertrekken. De 9e plaag was dan ook een duisternis die over het land lag, maar de Israëlieten hadden hier geen last van in hun kamp.

Vandaag zien we dan ook een duisternis over deze aarde liggen. De onzichtbare duisternis die hetzelfde doel voor ogen heeft, angst veroorzaken. En door angst nemen we als mens verkeerde beslissingen.

In Egypte echter was dit voor farao nog niet voldoende waardoor God het volk Israël de opdracht gaf om die avond een lam van 1 jaar oud te slachten, het bloed te verzamelen en de mannen moesten dit bloed op de deurposten aan de buitenkant van hun huis smeren. Dit zou dan ook voldoende zijn om hun eerstgeboren zonen te beschermen van de engels des doods die langs kwam in het land. Deze engel had de opdracht om de eerstgeboren zoon te doden, behalve wanneer het bloed van het lam uitgestreken was over de deurposten.

Vandaar de Engelse term Passover. Want de engel passeert over het huis wat beschermt was met het bloed van het lam, waardoor de dood geen toegang meer had tot dit huisgezin.

Heel het volk Israël bleef beschermd van deze plaag, maar de farao verloor zijn oudste zoon, zijn troonopvolger. Dit bedroefde hem diep waardoor het volk mocht gaan. Het verhaal stopt hier niet, maar God refereert wel nog steeds naar de reden van waarom het volk dit Pasha feest moet blijven vieren, als herinnering dat Hij op deze dag hun bevrijd heeft uit de handen van de vijand.

En dan 1.200 jaar later kwam Jezus “The reason for the season”. Vandaag weten we dat Jezus’ dood en opstanding gevierd wordt bij Pasen. Maar hoe is dit toepasselijk op bovenstaand historisch verhaal en de huidige COVID-19 situatie ook wel gekend als het Coronavirus?

Jesus, the reason for the season

Jezus kwam 2.000 jaar geleden op deze aarde en stierf op het exacte moment dat de hogepriesters in Jerusalem het Pesach lam slachtten. God gaf de Israëlieten de opdracht om 1.200 jaar lang een feest te vieren waarin een offer van een perfect lam nodig was om de dood, die afkomstig is uit zonde, tegen te houden.

God gebruikte dit feest om Zijn Zoon aan te kondigen en Jezus vervulde dan ook het Pesach feest door als onschuldige te sterven voor ons. Zijn lichaam en bloed gaf Hij als offer zodat jouw en mijn zonden weggewassen worden. En nu stel je jezelf wellicht de vraag, wat er nodig is om de zonden door Zijn sterven heen te doen vergeven in ons leven? Wel net zoals het volk gewoon erkende dat het lam dat geslacht werd voldoende was, net zoals ze begrepen dat dit lam nodig was om hun vrij te kopen van de dood, zo is het voor ons ook gewoon erkennen dat Jezus voor ons gestorven is, dat Zijn offer nodig was om ons vrij te kopen van de dood.

Aannemen dat Zijn offer de redding is voor ons leven is voldoende!

Ik weet dat velen hier tegenin zullen gaan met reacties zoals: we moeten toch ook doen wat Hij zegt om gered te zijn, of dit lijkt gewoon te eenvoudig om waar te zijn, of hoe kan je nu geloven dat er een God is die gewoon van ons vraagt om te geloven in wat Hij gedaan heeft zonder dat jij nog iets zou moeten doen? Maar daar wil ik nu niet verder op ingaan aangezien dat al een blogbericht op zichzelf zou zijn 😉.

Ok, COVID-19, wat heeft dit nu te maken met Pasen?

Redeneer even met me mee:

  1. Zonde zorgt voor ziekte en dood (zie genesis 3: Zondeval = mens zal sterven)
  2. Het bloed van het lam liet de dood niet toe in het huis van God’s volk
  3. Jezus was het perfecte lam dat de zonde van de wereld op zich nam en dan stierf
  4. Het aannemen dat Hij als offer voldoende was voor onze zonde geeft ons redding van de dood
  5. COVID-19 is een vijand die duisternis over de aarde geeft en ons wil beangstigen

Het virus mag je zien als de duisternis, die angst en verdeeldheid brengt, maar het is niet de dood. Ons lichaam sterft namelijk niet door het virus , maar door ons eigen defensiemechanisme dat door het virus zich verkeerd gaat gedragen. Ik heb een mooi filmpje gevonden van hoe het virus juist werkt, zie hieronder. Hierin zie je namelijk dat (in een Jip en Janneke taal) het virus liegt tegen ons defensiemechanisme en we onszelf eigenlijk aanvallen. Wanneer het virus uiteindelijk gedood is, dan is ons verweringssysteem uitgeput en komen bacteriën plots gemakkelijk aan hun doel. We sterven dus van ons eigen afweersysteem of door een uitgeput afweersysteem wat bacteriën vrije toegang geeft.

Tim, dat is wat ver gezocht zou je kunnen denken als je verder leest.

De duisternis doodde het volk niet in Egypte, het was de engel des doods (aka Lucifer - duivel). Maar aan welke groep mensen verkreeg hij de toegang om te doden? De mensen die beangstigd waren door het duister, die hun ingang van de woning niet ingesmeerd hadden met het bloed van het lam. Het virus doodt je niet, het is je eigen defensiemechanisme dat voorgelogen wordt.

De duivel is meester van leugens en zijn tactiek is ook gebaseerd op leugens. Dit virus is door hem in de wereld gekomen en werkt volgens zijn tacktiek.

Ik kan ook oprecht zeggen dat ik totaal geen angst heb voor dit virus, of eender welk virus, ook niet voor de engel des doods, want mijn leven is beschermd door het bloed van het Lam.

Ons bidden voor jullie in deze duistere periode is dan ook om dit Pasen te gaan bekijken in zijn werkelijke betekenis. Om te genieten van jullie tijd met het gezin, om de kleine dingen te appreciëren. Om tijd te maken om op zoek te gaan naar de waarheid en je leven niet te laten leiden door de maatschappij. Je ziet waartoe de maatschappij de mens leidt, angst! Zoek Zijn vrede, zoals Jezus zelf zei: “Mijn vrede geef Ik je, en niet zoals de wereld die geeft.” Johannes 14:27 De wereld geeft je onrust en angst. Tijdens dit Pasen geloof ik dat de Heer ook jou Zijn vrede wil geven, als je maar bereid bent om Hem te horen spreken. Sluit je niet af, begraaf jezelf niet onder het werk, zorgen of angst, maar kijk naar het Lam dat voor jou geslacht werd zodat jij zonder angst kan leven, wetende dat dood aan jouw huis voorbij mag gaan.

Veel zegen en vrede!

Tot snel weer.

 

Het filmpje over de werking van COVID-19

gdpr-image
Deze website maakt gebruik van cookies om jouw ervaring te verbeteren. Door deze website te gebruiken stem je in met onze Gegevens Beleid.
Lees meer